Diesel´s RÖNTGENUTLÅTANDE

Röntgenbilder av falanger (kotleder, kronleder och hovleder) båda fram och båda bak (sidobilder),

strålben båda fram samt hasleder och knäleder båda bak (sidobilder).

UTAN ANMÄRKNINGAR

Strömsholm 5/3 1997.